Home
Wij over onszelf
Algemene Voorwaarden
Rechtsgebieden
Tarieven
Toevoeging
Contact
Contactformulier
Zo vindt u ons

Gefinancierde rechtshulp: "toevoeging" 

Indien u voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt werken wij als volgt:

Wij vragen een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze onderzoekt of u aan de door de overheid gehanteerde normen voldoet. Door de Raad zal, als dat zo is, aan u een wettelijke eigen bijdrage worden opgelegd. De meerkosten boven deze eigen bijdrage worden door de overheid betaald. U zal gevraagd worden bij ons eerste gesprek het op dat moment ingeschatte bedrag aan eigen bijdrage te voldoen.

Ter beoordeling van de aanvraag van uw toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand uw persoonsgegevens verifiëren bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Daarna zal de Raad uw financiële gegevens opvragen bij de belastingdienst.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen in het zogenaamde peiljaar. Dit peiljaar is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag om een toevoeging wordt ingediend. In 2016 wordt dus als peiljaar 2014 gehanteerd.

Als sprake is van een terugval in uw inkomen en vermogen met tenminste 15% ten opzichte van het peiljaar, kunt u binnen zes weken na de beslissing op de aanvraag van uw toevoeging een verzoek om verlegging peiljaar indienen. Het hiervoor benodigde formulier ‘Peiljaarverlegging’ kunt u vinden op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand www.rvr.org.

Daar vindt u ook de laatste normen en kunt u zelf zien of u, gezien uw gezinsinkomen en vermogen, voor een toevoeging in aanmerking komt.

Aan het einde van uw zaak vindt een resultaatsbeoordeling plaats door de Raad voor Rechtsbijstand. Als blijkt dat de Raad voor Rechtsbijstand oordeelt dat u op dat moment in staat wordt geacht zelf de kosten van rechtsbijstand te dragen, dan wordt de toevoeging ingetrokken. Dat kan er toe leiden dat u met terugwerkende kracht uw advocaat moet betalen.

Let op:

Voor de goede orde wijzen wij u er op, dat een eventueel verstrekte toevoeging niet alle kosten voor het verlenen van rechtsbijstand dekt. U dient er rekening mee te houden dat de zogenaamde verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en aktes, en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten apart door u moeten worden betaald. Ook een eventuele proceskostenveroordeling komt voor uw rekening.

Mocht u toch niet of niet meer in aanmerking komen voor een toevoeging of wordt uw toevoeging door de Raad ingetrokken, dan zullen de kosten van rechtsbijstand – met terugwerkende kracht – aan u doorberekend worden op basis van een uurtarief zoals hiervoor bij de ondernemers en (vermogende) particulieren genoemd.