Home
Wij over onszelf
Algemene Voorwaarden
Rechtsgebieden
Tarieven
Toevoeging
Contact
Contactformulier
Zo vindt u ons

 Financiën: Honorarium en kosten

Vaak is het niet direct op voorhand duidelijk hoeveel een zaak u gaat kosten. Het is niet altijd mogelijk een concrete inschatting te maken van het aantal uren dat aan een zaak besteed dient te worden. Soms lijkt een zaak op het eerste gezicht eenvoudig, doch zijn er dan meer haken en ogen dan verwacht.

Het is ons beleid altijd van te voren een inschatting te maken, die regelmatig aanpassing krijgt. Wij houden altijd scherp niet alleen uw belang bij de zaak zelf, doch ook bij de financiën in de gaten. De te verrichten werkzaamheden zullen zoveel mogelijk maandelijks aan u worden gedeclareerd.

 

Ondernemers en particulieren:

 

Voor u als ondernemer en als particulier die niet in aanmerking komt voor een toevoeging op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, berekent ons kantoor op dit moment gedifferentieerde tarieven, al naar gelang de omvang van het financieel belang, de ervaring of benodigde specialistische kennis van de advocaat. Voor familierechtelijke zaken geldt een verlaagd tarief.

Dat tarief wordt van tevoren met u afgesproken. Zoals in de advocatuur te doen gebruikelijk, wordt veelal een voorschot verlangd. Dat voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. De advocaat zal in het intake-gesprek het voor de zaak geldende tarief met de cliënt bespreken en dit schriftelijk aan de cliënt bevestigen.

Dit tarief kan in bepaalde zaken hoger uitvallen indien de zaak een relatief groot belang kent, specialistische kennis vergt of spoedeisende werkzaamheden buiten de normale kantooruren met zich mee brengt.

Wij hanteren de navolgende percentagestaffel van het met u overeengekomen uurtarief:

 

 

factor

standaarduurtarief

100%

belang < € 2.500,=

80%

belang > € 100.000,=

120%

ervaring < 5 jaar

80%

ervaring > 15 jaar

110%

familierecht

90%

Voor particulieren die net boven de toevoegingsgrens zitten (zie onderstaand) bieden wij in geval van echtscheiding nog een extra korting. Jaarlijks wordt door de overheid bepaald wat het maximum aan fiscaal jaar inkomen is om voor zo’n toevoeging in aanmerking te komen.

Zit u boven het maximuminkomen om voor een toevoeging in aanmerking te komen, doch is uw aantoonbaar fiscaal jaarinkomen < € 50.000,00, dan brengen wij u een basishonorarium ter hoogte van € 750,00 (excl. BTW en kantoorkostenopslag van 6%) in rekening, te vermeerderen met een gematigd uurtarief van € 125,00.

Spoed ??

Voor bijzonder spoedeisende zaken, welke buiten kantooruren moeten worden behandeld, berekenen wij een toeslag van 30 % op het geldende uurtarief.

Externe kosten: "verschotten"

Houdt u er rekening mee dat verschotten (zoals uittreksels uit het GBA, KvK en Kadaster, net als kosten van de deurwaarder en griffierechten maar ook vergoedingen voor gemaakte reiskosten) niet in het uurtarief zijn meegenomen. Deze kosten zult u daarnaast (via ons) moeten betalen aan de betreffende instanties of direct aan ons.