Home
Wij over onszelf
Algemene Voorwaarden
Rechtsgebieden
Ondernemersrecht
Incasso
Familierecht
Tarieven
Contact
Contactformulier
Zo vindt u ons

 

Slim incasseren

Juist in deze tijd kunt u zich niet veroorloven al te veel begrip te tonen voor het feit dat uw afnemers ook moeilijke tijden kennen. Juist als uw dienst of product voor de bedrijfsvoering van uw klant belangrijk is, is het zaak te weten hoe uw afnemer er voor staat en tijdig maatregelen te treffen.

De incassopraktijk komt er nu eenmaal op neer dat diegene die het hardst aan de boom schudt eerder betaald wordt dan de leverancier die stil zit, niet weet van de eventuele benarde positie van de afnemer, en uiteindelijk door een faillissement wordt overvallen.

U kent het vervelende gevoel wel als u dan constateert niet alleen uw geld, maar ook uw klant kwijt te zijn.Uw beste klant betaalt steeds slechter en houdt op een gegeven moment helemaal op met betalen. Vanwege de jarenlange relatie laat u na harde maatregelen te treffen en blijft u leveren. Bij een faillissement heeft u het nakijken. Kunt u zich dat veroorloven ?

 

Debiteurenbeleid is er op gericht een van beide te behouden en liefst allebei. Dat is veel meer maatwerk dat de grote incasso-ondernemingen, met hun gestandaardiseerde processen kunnen bieden. Een goede ondernemer zorgt ervoor niet achteraan de rij te staan, maar zo veel; mogelijk vooraan.

Waarom is b.v. de bank vaak de enige die alle zekerheid opslokt? Soms kan goed overleg er toe leiden dat afnemers, in overleg met hun bank, wat zekerheid kunnen bieden in de vorm van verpandingen van voorraden of hun eigen debiteuren.